Dorpsraad Zenderen inventariseert hulp behoefte

Nu de coronacrisis behoorlijk heerst en voorlopig ook wel stand houdt, heeft de dorpsraad gemeend om…

Convenant Dorpsraad Zenderen – Gemeente vernieuwd

UPDATE De bijeenkomst op donderdagavond 12 maart, inclusief de ondertekening van het convenant, gaat niet door! Dit vanwege…

ZV verliest van Hengelo in tumultueus duel

Na 3 vrije weekenden, waarvan het laatste weekend i.v.m. het trieste overlijden van rasvrijwilligster Paulien, trof…