‘Verbonden in Licht’ afgelast

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.

‘Verbonden in licht’ is een initiatief van Marja Zandjans en Rufi van Rooij. Een gedachtenisavond op het kerkhof van Borne. Dit jaar gaat de zevende editie van Verbonden in Licht op de laatste zaterdag in oktober, helaas niet door. Dit vanwege de Corona maatregelen.

Omdat dit voor velen een gemis zal zijn, is er een gedicht geplaatst bij de binnenkomst van het nieuwe Gedenkpark. De titel van het gedicht is: ‘Als de stilte komt’. De vrijwilligers van Verbonden in Licht hopen, dat dit gedicht ‘woorden van troost’ mogen zijn. Beseffend dat de mensen niet alleen staan in hun verdriet en het stille gemis. Opdat wij elkaar ‘in die stilte zullen blijven ontmoeten’.

Als de stilte komt

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

– Toon Hermans

foto: Rafael Bisaku
tekst: Michel van der Voort
Een productie van RTV Borne