Bangladesh: arbeidsmigranten horen niet in de cel!

Amnesty Schrijfactie Borne november 2020.

De actie van Amnesty van deze maand betreft een oproep aan de autoriteiten van Bangladesh om 32 uit Syrië teruggestuurde arbeidsmigranten onmiddelijk vrij te laten. Zij zouden zich in het buitenland schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Maar hier is geen enkel bewijs voor.

Bangladesh houdt sinds 28 september ten onrechte 32 uit Syrië teruggestuurde arbeidsmigranten vast. Zij zouden zich in het buitenland schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Maar hier is geen enkel bewijs voor.


De 32 arbeidsmigranten die in Bangladesh zijn opgepakt probeerden Europa te bereiken, maar in Syrië werden ze gearresteerd en teruggestuurd. De migranten schaden volgens de Bengaalse autoriteiten ‘het imago van Bangladesh’ omdat zij betrokken zouden zijn bij criminele activiteiten in het buitenland. Elk bewijs hiervoor ontbreekt. Bovendien zitten de migranten zonder aanklacht vast.

Sinds juli 2020 zijn minstens 370 arbeidsmigranten die terugkeerden uit verschillende landen in Bangladesh opgepakt. Veel Bengalezen hopen een goedbetaalde baan te vinden in het buitenland en worden dan slachtoffer van mensenhandel. Ze worden uitgebuit door mensenhandelaars die hun een vaste baan en goed geld beloven. Vervolgens worden ze uitgebuit door werkgevers voor minder loon en meer werk of bedreigd met gevangenisstraffen voor illegaal verblijf.
Stuur vóór 1 december een oproep naar de autoriteiten in Bangladesh om de 32 arbeidsmigranten onmiddellijk vrij te laten.

Meedoen met deze schrijfactie? Neem contact met de groep Borne op via amnestyborne@gmail.com of (074)2662702. De groep mailt of bezorgt u dan een set brieven met achtergrondinformatie.
Deelnemen aan acties kan ook via de website van Amnesty: www.amnesty.nl

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van twee miljoen mensen in meer dan 150 landen die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.
In deze landen steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger.
Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen.
Amnesty International werkt voor mensenrechten, die vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid waarborgen.
Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

De groep Borne van Amnesty International bestaat al meer dan 30 jaar, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International.

Amnesty Borne (groep 115)
Postadres: Oude Hengeloseweg 114, 7622HZ Borne
Telefoon: 074-2662702
Mailadres: amnestyborne@gmail.com
Facebook: amnestyinternationalborne
Bank: NL85 TRIO 0197 6690 85 t.n.v. Amnesty 115, Borne