Borns project “Zelfregie ook voor naasten” kanshebber Appeltje van Oranje 2021

Onder de 40 kanshebbers voor het Appeltje van Oranje 2021 is ook het Bornse project “Zelfregie ook voor naasten”.

Wat houdt “Zelfregie ook voor Naasten” in

“Zelfregie ook voor Naasten” is een initiatief van het Zelfregieteam Borne. Stichting Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief ontstaan naar aanleiding van een oproep in de krant, waaruit bleek dat ook naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid behoefte hebben aan ondersteuning. De stichting richt zich op de naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid. Zij organiseert daarvoor ontmoetingsavonden, waar naasten in een veilige omgeving hun verhaal kwijt kunnen en lotgenoten kunnen ontmoeten. Ook individuele gesprekken zijn mogelijk in het inloophuis (Wijkcentrum De Letterbak aan de Clematishof 6 in Borne) of bij een huisbezoek.

Het doel van het inloophuis is het stimuleren en ondersteunen van de zelfregie van de kwetsbare medemens en zijn naaste(n). Een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek bieden in een veilige en, waar nodig, anonieme omgeving. Een plek waar contact met anderen en vrijwilligers centraal staat. Ook een plek waar je terecht kunt met hulpvragen.

Dat alles vanuit de visie: Als het met de naasten beter gaat, komt dit ook de patiënt ten goede. Een ander speerpunt van de stichting is het begrip vergroten voor de psychiatrische patiënt, de persoon met onbegrepen gedrag en zijn of haar omgeving. Door middel van verschillende activiteiten probeert Zelfregieteam Borne de beeldvorming hieromtrent positief te beïnvloeden. En zij hoopt op die manier de stigma’s, die op deze mensen en hun situaties drukken, te verminderen.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en waar iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, netwerk, geld, tijd, aandacht en erkenning. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wat is een Appeltje van Oranje

De Appeltjes van Oranje zijn jaarlijkse prijzen van het Oranjefonds voor drie sociale projecten die zich in Nederland inzetten voor een betrokken en leefbare samenleving. Het is een blijk van waardering voor het werk en de inzet van deze organisaties. Ook hoopt het Oranjefonds zo andere initiatieven te inspireren. De prijzen worden in mei uitgereikt door Koningin Máxima, de beschermvrouwe van het Oranje Fonds. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van € 15.000,00.

Thema 2021: Mentale Kracht

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar “Mentale Kracht”. Dat betekent dat de prijzen in 2021 gaan naar projecten die ervoor zorgen dat mensen met psychische problemen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan mensen die kampen met een burn-out, paniekaanvallen, dwangneuroses of eetstoornissen. Voor hen is het niet altijd gemakkelijk om mee te doen. Daarom is het van onschatbare waarde dat vrijwilligers er voor hen zijn.

Alle projecten die kans maken op een Appeltje van Oranje maken een enorm verschil in het leven van veel mensen. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Van de 233 aanmeldingen, zijn er in totaal 40 projecten uit heel Nederland geselecteerd als kanshebber voor deze prestigieuze prijzen. Van deze 40 kanshebbers blijven er tien genomineerde projecten over.

Stemmen

Vanaf 11 tot en met 20 januari kan er worden gestemd op één van de genomineerde projecten. Het project met de meeste publieksstemmen gaat sowieso door naar de volgende ronde. Op 28 januari presenteren de overige kanshebbers hun project online aan elkaar en aan het Oranjefonds. Die dag wordt bekend welke tien finalisten de laatste ronde bereiken en dus meedingen naar een Appeltje. Ook de stemmers maken kans op een prijs: er wordt een cheque van € 2.000,00 verloot om een sociaal project naar keuze mee te steunen.

Steun het Zelfregieteam Borne en stem op het project “Zelfregie ook voor naasten”.
Stemmen kan tot en met 20 januari via de website van Appeltjes van Oranje

Tekst: Erna Binnendijk
Foto: Oranjefonds
Een productie van RTV Borne