Cursiefje: Tijdsbeeld

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Het lijkt wel een column, dacht ik toen ik het bericht van mijn hand terug vond in de Bornse Courant. ‘Iemand’ had mij ‘iets’ gevraagd over de ‘rondweg’. Ik vond het in de BC van . . . 4 november 2005.

Een eenzame fietser op (!) de N 743 leidt even de aandacht af van het klusje dat gedeputeerde Job Klaasen en wethouder Willem ter Keurs aan de kant van de weg klaren. Als hij passeert steekt de fietser een arm triomfantelijk omhoog. Klaasen en Ter Keurs schroeven het verkeersbord los dat landbouwverkeer op de rondweg verbiedt. Dank zij de fietser een hilarisch moment.
Voor de wijkvereniging Stroom Esch is het een gebeurtenis die wel met wat spektakel gepaard mag gaan. Voor secretaris Herman Wissink is dit het begin van een veiliger wijk. En “ieder begin is iets”, zegt hij.

Het (langzame) landbouwverkeer mag gebruik maken van de provinciale weg naar Zenderen en Hengelo. Het zal de wijk Stroom Esch ontlasten. Niet vrijwaren van het doorgaans zware langzame verkeer. Dat zal nog zeker zijn weg zoeken richting Saasveld en Weerselo. Wissink heeft zijn hoop gevestigd op een verbinding tussen de rondweg en de weg naar Saasveld en verder over de Hemmelhorst.

Eigenlijk kon het volgens ‘Zwolle’ allemaal niet. De N 743 is een doorgaande 80 km-weg, die toevallig langs de wijk loopt. Maar de provincie was bereid een uitzondering te maken. Meegespeeld heeft dat de weg straks door de Bornsche Maten een andere functie krijgt. Grote vrachtwagens uit de wijk weren is de volgende stap, klinkt hoopvol. “Het verkeer is net water. Het vloeit overal naar toe”, aldus de wethouder.

Langs de N 743 staat een extra bord dat automobilisten erop wijst dat er ‘passeerhavens’ zijn, speciaal voor tractoren. De gedeputeerde hoopt op een ‘samenspel’. Dat het langzame verkeer uitwijkt naar de passeerhavens en dat het snellere verkeer zich een beetje inhoudt en zich niet waagt aan gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Er is lang over de maatregel gediscussieerd. “Bereikbaarheid en doorstroming mochten niet in de knel komen”.

Het bleek geen toereikend stuk, zei de ‘iemand’ die erom gevraagd had. Ik noem het zelf een losgeknipt tijdsbeeld. En per ongeluk een column proberen. Voor later.

Jan Stoop, 2-3-2021

Kijk hier voor meer Verhalen uit Borne