De Buurtsportcoaches blijven behouden voor Borne

Gemma Tenniglo, beleidsmedewerkster sport: “ik ben echt superblij!”

De inzet van de buurtsportcoaches kan per 1 maart aanstaande voor de samenleving van Borne worden voortgezet via een nieuwe werkgever, de Sportservice Groep standplaats Hardenberg. De visie van de Sportservice Groep komt voor een belangrijk deel overeen met de sportvisie: ‘Sport en
Bewegen in Borne’ die is vastgesteld door de gemeenteraad in mei 2017.

Gemma Tenniglo, beleidsmedewerkster sport van de gemeente Borne reageert opgetogen op het nieuws: “ik ben echt superblij, allereerst natuurlijk voor deze mensen zelf omdat ze echt heel fantastisch werk doen. Gezien het korte tijdsbestek was het echt een enorme uitdaging om op tijd een oplossing te vinden. Ik wil ook met name het constructieve meedenken van de Stichting Brigantijn bij het zoeken van een oplossing genoemd hebben.

De huidige oplossing geldt voor een beperkte periode, tot eind december van dt jaar. “Maar dit geeft ons de tijd én de rust om een meer definieve oplossing te vinden” aldus Gemma Tenniglo.

Einde dienstverlening Sportservice Overijssel

De problemen rond de buurtsportcoaches ontstonden eind vorig jaar, toen plotseling bleek dat Sportservice Overijssel, die de buurtsportcoaches op de loonlijst had staan en ze “uitleende” aan verschillende gemeenten zoals Borne, Hellendoorn en Losser, in liquiditeits problemen kwam en niet langer als werkgever kon aanblijven.

Door bedrijfseconomische omstandigheden moet de huidige werkgever van de buurtsportcoaches, Sportservice Overijssel, haar vertrouwde dienstverlening per 1 maart 2021 definitief staken. Vanuit het maatschappelijk belang om de buurtsportcoaches te behouden, hebben de gemeente Borne en Sportservice Overijssel gezamenlijk gezocht naar een nieuwe werkgever. Op basis van die verkenning is in de Sportservice Groep de meest passende partner gevonden.

Maatschappelijk belang buurtsportcoach

De buurtsportcoaches worden via ondersteuningsfuncties breed ingezet op maatschappelijke beleidsterreinen, zoals het Onderwijs, Wmo, Welzijn, Sport(verenigingen) Jeugd en Gezondheid. Ook begeleiden zij via Borne Werkt uitkeringsgerechtigden naar (vrijwilligers-)werk en ondersteunen zij statushouders gedurende inburgeringstrajecten.

De buurtsportcoachesvormen een belangrijke schakel- en signaleringsfunctie voor gemeente, onderwijsinstellingen en sportverenigingen vanuit preventie en het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Zonder de inzet van buurtsportcoaches kunnen deze doelen niet gerealiseerd worden en dreigt specifieke kennis, het netwerk en de infrastructuur verloren te gaan. De gemeente Borne heeft een overeenkomst met de Sportservice Groep tot eind 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van Borne Sport

Volg het laatste Nieuws uit Borne

Volg de Sport in Borne

Tekst: Michel van der Voort
Een productie van RTV Borne