De doorbraak

De Doorbraak houdt het relatief schone landelijke water in Twente langer vast.

De Doorbraak is een nieuw gegraven beek in Twente tussen de Bornse Beek en de Regge. Het traject volgt grotendeels de loop van de Bornerbroekse Waterleiding. De beek is, samen met de Wendel, gegraven om het relatief schone landelijke water in Twente langer vast te houden en te scheiden van het relatief verontreinigde stedelijke water.

Voorheen werd het landelijke water via de Oude Bornse Beek en de Loolee vrij snel het gebied uitgevoerd. Bij de Loolee kwam het landelijke water samen met het stedelijke water van Enschede, Hengelo en Borne.

Verder kan de Doorbraak fungeren als waterbergingsgebied en als ecologische verbindingszone tussen Twente en Salland.

Onderleider

Indrukwekkend is de kruising van het landelijke water met het stedelijke water. Deze vindt plaats waar de Doorbraak met een onderleider het Twentekanaal kruist. Twee microtunnels met een diameter van 3,40 meter leiden het landelijk water onder het Twentekanaal door. De aanleg werd zeer vertraagd doordat er tijdens de boorwerkzaamheden veel zwerfkeien werden aangetroffen.

op de foto: pony’s in volle galop heen en weer langs de doorbraak
Foto: Lidian Kerr

Een productie van RTV Borne