De Oldemeule (de Watermolen van Oele)

De Oldemeule is een korenwatermolen in de buurtschap Oele in de Nederlandse gemeente Hengelo.

Ook was Oldemeule de naam van de vroegere havezate waartoe de huidige molen Oldemeule behoorde.

Watermolen

Tegenwoordig bestaat alleen de korenmolen van de Oldemeule nog. Deze ligt op de rechteroever van de Oelerbeek. Tot circa 1900 lag tegenover de korenmolen een oliemolen. Het huidige molengebouw is gebouwd in 1690 door Joost Christoffer van Bevervoorde en zijn vrouw Judith Margareta van Coeverden. Een gevelsteen links van de ingang herinnert aan deze bouwactiviteiten. Het gebouw is opgetrokken in vakwerk met deels bakstenen wanden en deels een planken bekleding. Oorspronkelijk had de molen ook een bovenslagrad, tegenwoordig rest alleen het onderslagrad.

De molen werd gerestaureerd in de jaren 1971-1976.

Havezate

De havezate Oldemeule was een van de zes havezaten van het richterambt Delden. Het was de tweede in rang, na Twickel. Oldemeule, destijds nog een gewone boerderij, genoemd naar de bijbehorende watermolen, wordt al genoemd op een 13e- of vroeg-14e-eeuwse lijst van leengoederen van Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen. Zij hielden Oldemole in Odele in leen van de graaf van Bentheim, net als onder andere de ook in Oele gelegen erven Vokkink (Fockkinch), en Nijhuis (Nova domus). Na het overlijden van de laatste mannelijke Van Bevervoorde in 1700 ging het goed door huwelijk over in handen van de familie Von Munchhausen. In 1798 zagen zij zich genoodzaakt de havezate te veilen.

foto: André Bourgonje
Een productie van RTV Borne