De Rode Draad – Speuren naar fotopanelen

Een speurtocht om kinderen van basisscholen te interesseren voor de geschiedenis van Borne.

Met een opdrachtenblad in de hand, rennen de leerlingen van groep 8 door het centrum. Op zoek naar de fotopanelen van de Heemkunde. In het kader van het Textielfestival en het project De Rode Draad zijn er twintig fotopanelen in de etalages van lokale ondernemers geplaatst. Om kinderen van basisscholen te interesseren voor de geschiedenis van Borne heeft de Heemkundevereniging een speurtocht uitgezet. Delen van de foto-onderschriften staan vermeld op een vel papier en het is aan de kinderen om uit te zoeken in welke etalage de bedoelde afbeelding staat. Elk paneel is genummerd en deze nummers moeten opgeschreven worden. Na afloop kan aan de hand van een antwoordvel bekeken worden of het ingevulde goed is.

“In Borne is slechts weinig bewaard gebleven van de textielfabriek Spanjaard, hoewel die toch een enorme plek in het hart van het dorp innam”, verklaart Annemarie Haak. “De fabriek drukte een enorm stempel op het dagelijks leven in de vorige eeuw.” Wat is er dan leuker om spelenderwijs door middel van zo’n speurtocht meer te weten te komen over deze historie. Over de spinnerij, de weverij, de kalanderij, de opmaakzaal en ga zo maar door. Groep 8 van de Jan Ligthartschool beet het spits af. RTV Borne maakte een video, die momenteel al te zien is op de nieuwe website van de Heemkunde en op de facebookpagina van de vereniging. “We wilden zien of deze tocht aansloeg”, haakt Frans Edelijn in. “Vanwege corona hebben deze leerlingen geen leuk jaar gehad. Veel extra leuke dingen gingen niet door of moesten worden afgezegd. Dan komt zo’n speurtocht aan het eind van het schooljaar heel erg gelegen.” De leerlingen en ook meester Gert waren in ieder geval dolenthousiast. De tijd was te kort om de hele tocht af te maken, maar dat zal zeker nog een keer gebeuren. De tocht is bedoeld voor de bovenbouw, maar in principe is elke school vrij om hun doelgroep te kiezen. “Kinderen kunnen zelfs met hun ouders of grootouders de tocht lopen. Misschien is er wel iemand die in de textiel gewerkt heeft, dan komen de verhalen los en dat maakt zo’n tocht extra interessant. “De Heemkunde wil met deze speurtocht laten zien dat geschiedenis niet alleen bedoeld is voor grijze koppen, maar ook heel aantrekkelijk kan zijn voor de jongere generaties. “Het gaat ons erom dat erover gepraat wordt, de foto’s moeten verhalen naar boven halen.” Deze week worden de speurtochten naar alle basisscholen gestuurd.

De Heemkunde is overigens heel erg blij met de ondernemers die het mogelijk hebben gemaakt om de fotopanelen in hun etalages te plaatsen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Er is weer reuring in het dorp, het publiek kan de foto’s bekijken en tevens het aanbod in de etalages en de winkels.

Kijk voor meer informatie over de Rode Draad op de website van Visitborne

Kijk voor meer informatie op de website van de Heemkundeverenging Borne

Meer cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Tekst en foto Annemarie Haak
met dank aan de bornse courant