Financiële regelingen voor ondernemers en zzp’ersOok ondernemers die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de regelingen kunnen een aanvraag indienen.

Er zijn diverse financiële regelingen om (enige) compensatie te krijgen voor bedrijven die gesloten moeten blijven of beroepen die niet meer uitgeoefend mogen worden.

Een tegemoetkoming in de loonkosten.
Hier vindt u alle informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Een uitkering voor levensonderhoud als uw inkomen door de coronacrisis beneden het sociaal minimum komt en/of een een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Hier vindt u alle informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een tegemoetkoming voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.
Hier vindt u alle informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Uitstel van betaling voor belastingen.
Hier vindt u alle informatie over het Bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis

Borgstelling voor kredieten, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.
Hier vindt u alle informatie over de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Hier vindt u alle informatie over het Klein Krediet Corona (KKC)