Meer geconstateerde besmettingen corona in Borne dan vorige week

Dalende lijn van vorige week zet in Borne niet door, aantal ziekenhuisopnames in Twente stijgt.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden drie indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Meer positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 4 tot en met 10 mei zijn bij het RIVM 86 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er 35 meer dan vorige week en zo’n zeventien meer dan het gemiddelde van de vier weken vóór deze week.

Omgerekend per 100.000 inwoners waren in Borne 369 meldingen. Dat is meer dan dit cijfer voor heel Twente en Nederland (Twente 318 per 100.000 inwoners, Nederland 284).

In Twente hadden slechts vier gemeenten in Twente meer gemelde besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Ook percentage positief geteste mensen in Borne weer gestegen

Procentueel komt het cijfer van Borne ongeveer op dat van het Twentse gemiddelde uit. Van alle Bornenaren die zich van 4 tot en met 10 mei hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 13,7 procent positief. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen vijf weken, vorige week gold nog een percentage van 8,7 procent. Voor Twente geldt 13,8 procent en voor Nederland 12,2 procent.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste positieve tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Voor leeftijdscategorie 10 tot met 19 jaar geldt het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën.

Deze week één aan GGD gemeld sterfgeval uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente is afgelopen week één Bornenaar met COVID-19 gemeld die is overleden. Voor afgelopen week was op 8 april de laatste melding van een sterfgeval door COVID-19 in Borne. Daarvóór was het laatst gemelde sterfgeval door corona in Borne op 13 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week drie patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is sinds 3 mei volgens het dashboard van Rijksoverheid één Bornenaar vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 62 (inclusief directe opname op IC). Dat zijn er dertien meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 119.596 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 41.390 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 6.462.498 voor heel Nederland, tot en met 10 mei.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het huidig geldende risiconiveau is op 28 april bepaald.

Reproductiegetal onder 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 7 mei en bedraagt 0,93. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar komt vaker boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne