Minder geconstateerde besmettingen corona dan vorige week

Ook het percentage positief getesten uit Borne is gedaald.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Minder positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 27 april tot en met 3 mei zijn bij het RIVM 51 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er veertig minder dan vorige week en zo’n twaalf minder dan het gemiddelde van de afgelopen vier weken.

Omgerekend per 100.000 inwoners waren in Borne 219 meldingen. Dat is in tegenstelling tot de vorige twee weken minder dan heel Twente en Nederland (Twente 267 per 100.000 inwoners, Nederland 286).

In Twente hadden alleen de gemeente Oldenzaal, Hengelo en Twenterand iets minder gemelde besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Percentage positief geteste mensen in Borne weer bijna op niveau van drie tot vijf weken terug

Ook procentueel komt het cijfer van Borne onder dat van het Twentse gemiddelde uit. Van alle Bornenaren die zich van 27 april tot en met 3 mei hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 8,7 procent positief. Dat was vorige week nog 11,1 procent. Voor Twente geldt 12,4 procent en voor Nederland 11,5 procent.

De stijging in Borne van vorige week is over vijf weken gezien een negatieve uitschieter. De daling in absolute zin ging wel harder dan de daling in relatieve, procentuele zin, wat erop lijkt te duiden dat de Bornenaar wat minder snel de gang naar de teststraat maakte bij klachten.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste positieve tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten toont wat leeftijdscategorie gezien geen uitschieter. De categorie 40-49 heeft hier een net iets hoger percentage dan 10-19 jaar, 50-59 jaar en 70 plus.

Deze week weer geen aan GGD gemelde sterfgeval uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente is afgelopen week geen enkele Bornenaar met COVID-19 gemeld die is overleden. Op 8 april was de laatste melding van een sterfgeval door COVID-19 in Borne. Daarvóór was het laatst gemelde sterfgeval door corona in Borne op 13 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week vier patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er zijn deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid vier Bornenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 49 (inclusief directe opname op IC). Dat zijn er zes meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 107.620 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 33.379 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 5.651.014 voor heel Nederland, tot en met 3 mei.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het huidig geldende risiconiveau is op 28 april bepaald.

Reproductiegetal weer net iets boven 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 15 april en bedraagt 1,03. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar komt vaker boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne