Riolering Prins Bernhardlaan gedeeltelijk vervangen

Door de werkzaamheden zijn de omliggende woningen minder goed bereikbaar.

De afgelopen weken heeft Twente Milieu de riolering geïnspecteerd in een aantal straten in de gemeente Borne. Uit de rioolinspectie, die jaarlijks wordt uitgevoerd, is gebleken dat een gedeelte van de riolering onder het trottoir van de Prins Bernhardlaan, aan de zijde met de oneven nummers (van nummer 1 tot en met 23), in slechte staat verkeert. Dit gedeelte van de riolering wordt de komende weken dan ook vervangen.

Door de werkzaamheden zijn de omliggende woningen minder goed bereikbaar en is een gedeelte van de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, die de werkzaamheden uitvoert.