Verjaardag Bornse Harmonie als opwarmertje voor eeuwfeest

De Bornse Harmonie viert haar 95ste verjaardag.

Een respectabele leeftijd, maar helaas is het momenteel niet mogelijk om dit feestelijk te vieren. Daarom heeft de commissie besloten om het nu zoveel mogelijk klein en intern te houden en over vijf jaar, als de muziekvereniging 100 jaar bestaat, groots uit te pakken.

Een muziekbingo online en een concert op video. Dat zijn de mogelijkheden voor dit jaar en daar wordt aan gewerkt. De muzikanten hebben inmiddels allemaal een muziekstuk thuis gekregen dat ingestudeerd kan worden. “Via het programma clicks kan er met diverse snelheden gerepeteerd worden, zo kun je je de muziek eigen maken,” licht bestuurslid Lisanne Oosterik toe. Jos Pijnappel, de tijdelijke dirigent, heeft de verschillende arrangementen geschreven. Officieel heeft de harmonie een vacature uit staan voor een nieuwe dirigent. Jos Pijnappel, bekend van het Stedelijk orkest, helpt de vereniging nu even voort.

Als iedereen zijn partij goed geoefend heeft, wordt het opgenomen. Uiteindelijk worden alle kleine filmpjes samengevoegd tot een grote geheel. “Bovendien hebben we een speciale Borne Harmonie samengesteld en die wordt tevens gespeeld”, haakt Romee Belderbos in. Zij maakt deel uit van de jubileumcommissie. “We hadden graag iets meer gewild, maar dat kan helaas niet. We zijn erg beperkt, maar hopen dat dit project ook leuk wordt. Toch een beetje feestelijk.” Het is sowieso erg lastig deze tijd, want gezamenlijk repeteren lukt niet, ieder moet nu thuis oefenen.

Het publiek moet ons zien

De Bornse Harmonie werd in 1926 officieel opgericht, voortkomend uit Ons Genoegen en Eensgezindheid. Jacob Spanjaard stond aan de wieg van de vereniging, de instrumenten waren in eerste instantie van hem. Uit deze beginperiode stamt nog het vaandel dat een prominente plaats heeft in het clubgebouw aan de Weideweg. Een gebouw dat in 1985 werd opgeleverd, maar intussen alweer een paar verbouwingen heeft doorgemaakt. Ook een foto van de leden van het eerste uur siert de muur, een groep mannen in kostuum, een uniform kende men destijds nog niet. Door de jaren heen heeft de Bornse Harmonie aan veel concoursen meegedaan. Onder meer met een succesvolle slagwerkgroep en een muzikaal orkest. Diverse prijzen sleepten de verschillende afdelingen in de wacht. Daarnaast werden er in het Kulturhus concerten gegeven, die aansloegen bij het publiek. De Bornse Harmonie laat zich tevens regelmatig op straat zien. Bij optochten en festiviteiten, zelfs in de regio, is de muziekvereniging present. Een activiteit die bijna tot zeldzaamheid is verheven, immers veel orkesten lopen niet meer op straat. “Wij willen dat wel, het publiek moet ons zien, dat vinden wij belangrijk!”

Ook onderling vinden de leden het contact erg belangrijk. “Het samen muziek maken is zo geweldig. Wat dat betreft zijn we een grote familie! In eerste instantie ben ik lid geworden, maar al gauw kwam mijn zusje erbij en inmiddels bespelen mijn ouders ook een instrument, dat is zo gaaf joh!” vertelt Romee en Lisanne bevestigt dit. Ook haar ouders ontdekten dat je nooit te oud bent om een muziekinstrument te leren bespelen. De harmonie kent wat dat betreft verschillende afdelingen zodat ieder aan zijn trekken komt. Hoewel er de laatste tijd wel veel vrouwen in het orkest zitten, dit in tegenstelling tot de eerste foto. Zelfs de tamboer maître, Lisanne, is een vrouw, maar ze staat haar mannetje wel!.

Kijk voor meer informatie op de website van de Bornse Harmonie

Meer cultuur in Borne

Volg het nieuws uit Borne

tekst: Annemarie Haak
met dank aan bornse courant