Waar worden cliënten van Aveleijn Borne verzorgd als zij corona hebben?

Vanwege mogelijke toename van de corona besmettingen hebben enkele Twentse zorgcentra een gezamenlijke cohortafdeling opgezet.

Bovenregionale samenwerking cohortverpleging

Net als in het voorjaar van 2020, worden er ook nu weer maatregelen genomen om cliënten met ernstiger symptomen van corona, die (nog) niet naar een ziekenhuis hoeven, te kunnen verzorgen. Diverse Twentse zorginstellingen, waaronder Aveleijn uit Borne, hebben daarvoor weer bovenregionale samenwerkingsafspraken gemaakt over cohortverpleging van cliënten met corona. Een cohortafdeling is een ruimte waar meerdere cliënten, die met hetzelfde virus zijn besmet, strikt van andere cliënten gescheiden worden gehouden en op adequate wijze in groepsisolatie worden verpleegd.

De zorgorganisaties stellen voor het komende half jaar, op een centrale locatie in Twente, een afdeling open voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of hersenletsel. Er zijn in totaal 14 plekken beschikbaar. Deze cohortafdeling is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van de zorgorganisaties die samen afspraken hebben gemaakt. Maar indien nodig kunnen ook cliënten van andere organisaties door hun huisarts naar deze locatie worden doorverwezen.

Medische ondersteuning

De medische verantwoordelijkheid voor deze bovenregionale cohortverpleging ligt bij het artsenteam van De Twentse Zorgcentra. Vanuit alle organisaties komen begeleiders meewerken wanneer er cliënten van deze organisaties geplaatst worden. Het gaat om coronapatiënten die binnen de eigen organisatie niet meer adequaat verzorgd kunnen worden, maar die niet zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Inenting

In de persconferentie op 12 januari is aangekondigd dat de vaccinatie van cliënten in de gehandicaptenzorg van start gaat op 18 januari. Het betreft hier echter een selectie van zes organisaties. Aveleijn maakt daar geen onderdeel van uit, de verwachting op dit moment is dat zij kunnen starten op 25 januari.

De huisregels bij Aveleijn

Net als iedereen, dienen ook bewoners van zorginstellingen zich aan de algemene maatregelen en voorschriften met betrekking tot corona te houden. Om besmetting met corona te voorkomen, heeft Aveleijn een aantal extra huisregels opgesteld. Wanneer er een (verdenking van) besmetting bij een cliënt is, gaat de cliënt in isolatie in zijn/haar eigen kamer of appartement. Afhankelijk van de woonsituatie – zelfstandig met een eigen voordeur of een kamer aan een gezamenlijke gang – wordt alleen de besmette cliënt of worden meerdere cliënten van dezelfde afdeling in isolatie geplaatst. Voor de verzorgers gelden specifieke instructies en er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en cliënt gebonden materialen.

Kijk voor de extra huisregels op de website van Aveleijn

Tekst: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne