Weer weinig verschuivingen in coronacijfers Borne

De cijfers zijn wat slechter dan vorige week. Dit vertaalt zich niet door in de cijfers wat betreft sterfte en ziekenhuisopnames.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke schaal. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Iets meer positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 30 maart tot en met 5 april zijn bij het RIVM 43 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er drie minder dan vorige week en twee minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf weken. De afgelopen weken laten een stabiel beeld zien.

Omgerekend waren in Borne 184 meldingen per 100.000 inwoners. Dat is minder dan het landelijke cijfer en ongeveer gelijk aan het Twentse gemiddelde (Twente 190 per 100.000 inwoners, Nederland 279).

Zes van de veertien gemeenten in Twente telden meer besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Percentage positief geteste mensen in Borne stijgt wat door

Van alle Bornenaren die zich van 29 maart tot en met 4 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 6,6 procent positief. Dat was vorige week nog 5,9 procent en de week daarvóór 3,7 procent. Wel ligt dit cijfer nog onder het gemiddelde van Twente (8,2 procent). Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 8,7 procent.

In Twente zijn de afgelopen week de meeste tests uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten was het hoogst in de categorie 50 tot en met 59 jaar.

Relatief veel virusdeeltjes in rioolwater Borne

Deeltjes van het coronavirus zijn vaak op te sporen in ontlasting. Het rioolwater bij zuiveringsinstallaties wordt getest op de virusdeeltjes. Het dashboard van Rijksoverheid meldt voor Borne dat in de week van 29 maart tot en met 4 april afgerond 151 virusdeeltjes zijn aangetroffen (per 100.000 inwoners, x 100 miljard). Dat is meer dan een week eerder en ook meer dan in geheel Twente. Voor geheel Nederland geldt een nog hoger cijfer (Twente 132, Nederland 228).

Deze deeltjes kunnen iets zeggen over het toekomstig verloop van het aantal besmettingen. Afgaande op de stijgende lijn in Borne ziet het er voor Borne niet heel gunstig uit.

Deze week geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Bornenaren met COVID-19 gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Borne was op 13 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week van één patiënt met COVID-19 gemeld is dat hij of zij is overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook niemand uit Borne vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 31 (inclusief directe opname op IC). De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Sinds 4 februari zijn er twee ziekenhuisopnames van iemand uit Borne gemeld.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 50.518 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 20.769 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 2.819.712 voor heel Nederland, tot en met 5 april.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 30 maart bepaald.

Reproductiegetal boven 1

Het meest recente reproductiegetal is van 22 maart en bedraagt 1,01. Het getal schommelt al weken rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne