Werk buurtsportcoaches op losse schroeven

GroenLinks-PvdA vindt dat de provincie “schromelijk faalt” als de contracten van de buurtsportcoaches niet verlengd worden.

De contracten van de negen buurtsportcoaches in Borne lijken niet verlengd te worden. Daardoor dreigen de coaches en hun diensten weg te vallen voor Borne. Marja Zandjans (GroenLinks-PvdA) vindt dat de provincie “schromelijk faalt” als de contracten niet verlengd worden en wil van wethouder Michel Kotteman (sportzaken) weten welke mogelijkheden hij ziet om het wegvallen van deze deskundigen te voorkomen.

Gek mee

Ook Kotteman vindt dat de gemeente belang heeft bij het doorzetten van de activiteiten. “De buurtsportcoaches verrichten al jaren goed werk. Dus daar zijn we erg gek mee. Het is een zorgelijk punt als hun contract in februari of maart niet verlengd wordt.”

De coaches hebben een contract bij Steunpunt Sportservice Overijssel. Dat is sinds 2018 een zelfstandige organisatie en valt daarom niet meer onder aansturing van provincie Overijssel. Kotteman: “Bij die organisatie ligt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor een oplossing. Daar zijn wij uiteraard direct bij betrokken. Wij hebben er een uitermate hoog belang bij dat die taken door worden gezet. En wij kijken ook wat de alternatieven zijn, mocht het dienstverband toch ten einde komen”.

Ook Stichting Brigantijn, de stichting voor het basisonderwijs in Borne, wil graag verder met de coaches. Voorzitter College van Bestuur Ralf Dwars: “Brigantijn is heel positief over wat de coaches de de afgelopen tien jaar hebben gedaan en zien zeker meerwaarde voor de komende jaren. Wij willen graag samen met de gemeente op zoek naar een oplossing.”

Laat geïnformeerd

Ook vraagt Zandjans waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Kotteman geeft aan dat het college dit nieuws pas recentelijk te horen heeft gekregen. Toch vindt Zandjans dat de wethouder de raad eerder had moeten informeren, want “wij moeten het nu horen via de scholen”.

Dit doen de buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches verzorgen onder andere bewegingsonderwijs op de basisscholen en bij sportverenigingen. Signalen van achterstanden op onder andere motorisch en sociaal emotioneel vlak worden herkend en doorgegeven. Hetzelfde geldt voor signalen van armoede en overgewicht. Daarnaast hebben de coaches aandacht voor talentherkenning. Ook organiseren ze samen met anderen toernooien, clinics en vakantieactiviteiten. Sport wordt door de coaches gebruikt als middel om normen en waarden, Fair Play, pesten, respect en weerbaarheid onder de aandacht te brengen.

Kijk voor meer informatie op de website van Borne Sport

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne